Hitta anpassningsbara, flexibla verktyg för att tillgodose de krävande ventilationsbehoven hos dina minsta patienter – både nyfödda och prematura. GE Healthcares lösning, CARESCAPETM R860 för nyfödda, är utformad för att ge noggrannhet, synkronisering och mångsidighet vad gäller andningshjälp inom neonatal intensivvård – andetag för andetag.
Hitta anpassningsbara, flexibla verktyg för att tillgodose de krävande ventilationsbehoven hos dina minsta patienter – både nyfödda och prematura. GE Healthcares lösning, CARESCAPETM R860 för nyfödda, är utformad för att ge noggrannhet, synkronisering och mångsidighet vad gäller andningshjälp inom neonatal intensivvård – andetag för andetag.

 Behandling som är anpassad för neonatala patienter

Ett nyfött barns komplexa fysiologi kräver jämvikt mellan ventilatorn och lungornas utveckling. Många av dessa små patienter är utsatta för risker på grund av komplikationer, så det är mycket viktigt att andningsstödssystemen på intensivvårdsavdelningen är exakta och känsliga för de minsta förändringar i en liten kropp.

CARESCAPETM R860 är specialiserad vård för de minsta patienterna som levererar exakt volym och tryck, med utmärkt responstid och trycksättning. CARESCAPETM R860 är utformad för att underlätta för läkaren att hjälpa ömtåliga lungor under utvecklingsfasen.

Tack vare ett innovativt användargränssnitt där du kan anpassa ventilationen exakt efter de grannlaga behoven hos nyfödda kan du utöka din diagnostiska behandlingskapacitet

Ventilationslägen:

  • VS: Volymstödet justerar kontinuerligt nivån på stödet i enlighet med patientens ändrade behov för att stödja spontan andningsvolym och tryckandetag
  • nCPAP/PSV: nCPAP med möjlighet att ställa in hastighet och tryck kan stödja barnet icke-invasivt så att intubation kan undvikas

Relaterade produkter