Adequacy of Anaesthesia (AoA) – adekvat anestesi

Konceptet Adequacy of Anaesthesia* (AoA, adekvat anestesi) hjälper läkare att ge individuellt anpassad anestesi och kan bidra till att förbättra patientprognoser.
Konceptet Adequacy of Anaesthesia* (AoA, adekvat anestesi) hjälper läkare att ge individuellt anpassad anestesi och kan bidra till att förbättra patientprognoser.

Perioperativa resultat

Entropiövervakning

SPI-övervakning

NMT-övervakning

Verktyg för beslutsstöd